SMARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5542984900

Wyzwolenia 52
85-794 Bydgoszcz
Polska


Adres e-mail: allegro.smartlab@gmail.com
Numer telefonu: 725131847

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000839021 przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem PayPro S.A.) Płatność przy odbiorze